divendres, 5 de juny del 2020

Suspenem el Casal-Taller de Teatre de Carrer i Tècniques Escèniques

Ateses les estrictes condicions que hauríem d’aplicar, arran de la crisi sanitària provocada per la COVID19, hem valorat que no és viable dur a terme el Casal-Taller de Teatre de Carrer i Tècniques Escèniques, ni funcionalment, ni econòmicament. Per tant, hem suspès totalment aquesta activitat.

Sentim moltíssim les molèsties que pugui causar aquesta decisió que també
és molt dolorosa per a nosaltres, ja que estronca un projecte del programa del Centre d’Imatgeria Festiva que ha gaudit de la confiança de moltes famílies durant 10 anys.