Entitat gestora del Centre


Associació de la Imatgeria Festiva del Poble Nou IFP9


L’acord del més d’octubre de l’any 1997, entre la Colla del Drac del Poble Nou i la Colla dels Gegants del Poblenou, va donar l’impuls que ha portat a la creació del Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí, rebatejat a mitajans del 2012 com Centre d'Imatgeria Festiva del Poblenou. Aquella iniciativa es proposava assolir els següents objectius:

1r. Elevar la valoració social de les figures d’imatgeria festiva com a patrimoni col·lectiu.

2n. Difondre totes aquelles informacions referents al la imatgeria festiva i imbrincar-les amb la realitat quotidiana. Pensant, mot especialment en les generacions més joves.

3r. Disposar d’un espai que permeti el desenvolupament de tot el potencial de les associacions del Poblenou que treballen el tema de la imatgeria festiva.

4t. Ser un punt de referència i d’enllaç entre la zona del Poblenou tradicional i la futura zona de nova construcció (Front Marítim). Tant en l’aspecte geogràfic com en el social, històric i cultural.

Damunt d’aquests fonaments, i arribat el moment d’obrir les portes del Centre d’Imatgeria, l’entesa entre les dues colles promotores ha cristalitzat en una nova entitat que té com a missió principal assumir la gestió del Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí, a Can Saladrigues. Aquesta nova entitat s’anomena Associació de la Imatgeria Festiva del Poble Nou i té com a finalitat:

1r. Fer-se càrrec del funcionament i oferta d’activitats del Centre d'Imatgeria Festiva de Sant Martí.

2n. Donar a conèixer al públic en general tots els aspectes relacionats amb la imatgeria festiva com són: creació plàstica, música, coreografia, teatre popular, etc i imbricar-los amb la realitat quotidiana del Poblenou i per extensió, de la Ciutat de Barcelona. Pensant, molt especialment en les generacions més joves.

3r. Dur a terme aquelles accions que contribueixin a elevar la valoració social de les figures d’imatgeria festiva com a patrimoni col·lectiu.

La nova entitat va ser fundada el dia 24 de novembre de 2008, al Poblenou, per les següents persones: Desideri Blanes, Jaume Llinàs, Joan Mas, José Antonio Torres, Julià J Català, Lluís Vila, Manel Ollé, Pedro Fernández.

La Junta Directiva actual la composen:

  • Manel Ollé Garcia, president
  • Àxel Vilaseca, Vicepresident dimissionari, n'exerceix les funcions: Fredi Roigé.
  • Pedro Fernández Fernández, Secretaria
  • José Antonio Torres Expósito, Tresorer

Triada en l'Assemblea General Ordinària del dia 11 de narç de 2016, a Can Saladrigas.