Codi ètic de les associaicons de Barcelona

L'Associació de la Imatgeria Festiva del Poblenou ens hem adherit al Codi Ètic de les associacions de Barcelona. 

[Aquí] podeu trobar més informació sobre el contingut i el funcionament del Codi Ètic.